ÚVOD FOTO SLUŽBY O NÁS KONTAKT img105527600 img105504512 Vaše zahrada - naše starost CENÍK SEKPRO s.r.o. id193693768

Kácení stromů

rizikové kácení

Provádíme rizikové kácení v nepřístupných prostorách či terénu a zastavěných plochách s celkovým odstraněním pařezů včetně odvozu a likvidace bioodpadu.

Kácení dřevin rostoucích mimo les se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu, tj. od měsíce listopad do konce měsíce března (pokud jsou splněny podmínky, lze kácet bez povolení) ***.
Ve vyjímečných případech (rizikový stav a hrozící škody na majetku, nebo zdraví)
lze strom pokácet kdykoliv *.

parezpredodstranenim_1 Pařez před odstraněním

V případě zájmu o tuto službu nás kontaktujte.

rizikovekacenistromu

***
Povolení kácení stromů

Potřebné povolení na kácení stromů, které rostou na Vašem pozemku/zahradě, budete potřebovat pro neovocné dřeviny, jejichž obvod kmene je ve výšce 130 cm nad zemí větší než 80 cm. U menších obvodů kmene není povolení nutné. Žádost o povolení kácení stromů se podává u orgánu ochrany přírody, kterým může být městský nebo obecní úřad. Vyrozumění s povolením či zamítnutím žádosti získá žadatel bezplatně přibližně v termínu 30 dnů.

* Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les
Ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život a zdraví, nebo hrozí-li škoda značného rozsahu není potřeba žádat o povolení. Avšak ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je písemně do 15 dnů od provedení kácení.

oblastpusobnostisekpro

©2019 SEKPRO, s.r.o. - www.sekpro.eu

KONTAKTUJTE NÁS

SEKPRO, s.r.o.

Novoveská 2142/44A
466 01 Jablonec nad Nisou

IČO: 05570107

tel:+420732771267

tel:+420603912267

Provozní doba: Po - Pá
8:00 - 16:00
(pouze po tel. domluvě)

e-mail: info@sekpro.eu

gplus64 SLEDUJTE NÁS OBLAST PŮSOBNOSTI zahradník
created & designed by JoskaT O NÁS

Jsme ryze česká zahradnická firma, která byla založena
po 6ti letech působení
v oboru jako sdružení
podnikatelů. Koncem roku 2016 jsme naše služby sjednotily pod firmu Sekpro, s.r.o.

fgz_sticker_small